Internationaler Training und Experten Verband e.V.

(International Training and Experts Association)                                                                                Worldwide

 
 

Impressum

Gegevens volgens § 5 TMG:

 

ITExA Internationaler Training und Experten Verband e.V.
Niermannsweg 11
D-40699 Erkrath 

Duitsland

Tel.: +49(0)211 27014186

Fax: +49(0)211 15784363

E-Mail: info@itexa.eu


Vertegenwoordigt door de Raad van Bestuur:

De Heer Günter Schipper

De Heer Michael Dreyer

Mevrouw Gabriele Dryden


 

                                              

Registerinschrijving:

Inschrijving in het Verenigingsregister.
Registergericht: Amtsgericht Wuppertal, Duitsland
Registernummer: VR 30759


Belastingkantoor Düsseldorf-Mettmann
Tax nummer: 147/5783/0616


Verantwoordelijk in de zin van de perswet: Günter SchipperOpmerking op EU-geschillenbeslechting (mediation)

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS) gereed http://ec.europa.eu/consumers/odr
Ons E-Mail-Adres vindt u boven inhet Impressum.    

Bron: https://www.e-recht24.de

 

Aansprakelijkheid (Disclaimer)

 

1. Waarschuwing voor inhoud

De gratis en vrij toegankelijke inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De aanbieder van deze website aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor de juistheid en tijdigheid van de verstrekte gratis en gratis toegankelijke journalistieke gidsen en nieuws. Bijdragen gemarkeerd door naam geven de mening van de betreffende auteur weer en niet altijd de mening van de aanbieder. Door gewoon de gratis en vrij toegankelijke inhoud te bellen, wordt geen enkele contractuele relatie tussen de gebruiker en de provider gesloten, voor zover deze de wettelijke bindende wil van de aanbieder mist.

2. Externe links

Deze website bevat links naar websites van derden ("externe links"). Deze websites vallen onder de verantwoordelijkheid van de betreffende exploitant. De provider heeft de inhoud van derden gecontroleerd bij het koppelen van externe links om te bepalen of er juridische overtredingen zijn. Op dat moment waren geen overtredingen duidelijk. De aanbieder heeft geen invloed op het huidige en toekomstige ontwerp en de inhoud van de gelinkte pagina's. Het instellen van externe links betekent niet dat de provider de inhoud achter de referentie of link accepteert. Een constante controle van externe links is niet redelijk voor de aanbieder zonder concreet bewijs van juridische overtredingen. Met kennis van wettelijke overtredingen worden dergelijke externe links echter onmiddellijk verwijderd.

3. Auteursrechten en aanvullend auteursrecht

De inhoud die op deze website wordt gepubliceerd, is onderhevig aan Duitse auteursrechten en aanvullende auteursrechten. Elk gebruik dat niet is toegestaan door Duitse auteursrecht en aanvullende auteursrechtwetgeving vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of respectieve auteursrechthouder. Dit geldt in het bijzonder voor de vermenigvuldiging, verwerking, vertaling, opslag, verwerking of reproductie van inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden zijn als zodanig gemarkeerd. Het ongeoorloofd dupliceren of doorgeven van individuele inhoud of volledige kanten is niet toegestaan en strafbaar. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik is toegestaan.De weergave van deze website in externe frames is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming.

4. Speciale voorwaarden voor gebruik [1]

Voor zover bijzondere voorwaarden voor individueel gebruik van deze website afwijken van de hierboven genoemde nummers 1 tot 4, wordt dit nadrukkelijk op de daarvoor bestemde plaats vermeld. In dit geval zijn de speciale gebruiksvoorwaarden van toepassing in elk afzonderlijk geval.


Bron: Disclaimer Muster von JuraForum.de